Aplinkosaugos principai

Aplinkos apsauga ir darbuotojų sauga yra pagrindinės įmonės vertybės.

Ekologinis sąmoningumas, tvarumas, darbuotojų sveikata ir sauga, išteklių tausojimas, energijos vartojimo efektyvumas ir atliekų mažinimas yra mūsų produktų kūrimo pagrindas.

Aplinkos apsaugos principus pavertėme savo darbu - todėl padedame klientams rasti alternatyvius ir efektyvius sprendimus, o tai darydami reikšmingai prisidedame prie rizikos prevencijos ir supratimo apie aplinkosaugą.

Darbo su ekspertais dėka, pakeitėme, tirpiklių pagrindu pagamintus produktus į tuos, kuriuose nėra LOJ (lakiųjų organinių junginių) arba kurių LOJ kiekis sumažintas. Taip pat siūlome produktus be pavojingumo ženklinimo, kas užtikrina saugias darbo sąlygas. Be visa to, produktai pasižymi ilgu tarnavimo laiku, patogia daugkartine pakuote - taip tausojame aplinką, išteklius ir mažiname perteklines plastikos atliekas.

Nuolatos konsultuojame klientus apie saugą ir aplinkai svarbias produktų savybes. Taip pat užtikriname, kad mūsų tiekėjai ir paslaugų teikėjai laikytųsi aplinkosaugos tikslų.

Be visa to, net ir mūsų darbuotojai yra išsamiai informuojami apie aplinkosaugos aspektus, motyvuojame ir skatiname juos palaikyti aplinkosaugines iniciatyvas bei darbe vadovautis aplinkosaugos principais.